De bijzondere werking van Kangen Water®.

De gezonde werking van Kangen Water® is te danken aan zijn drie unieke eigenschappen. Kangen Water® is: antioxiderend, micro geclusterd (hexagonaal) en alkalisch.

1 Antioxidant

Een watermolecuul (H2O) is een chemische verbinding van twee atomen waterstof (H) en een atoom zuurstof (O). Alle zuren staan H+ ionen af aan de vloeistoffen van het lichaam. Hoe hoger het aantal H+ ionen in een vloeistof, hoe lager de zuurgraad (pH-waarde).

Vrij Radicaal en Antioxidant 72 DPIKangen Water® levert ons lichaam door ionisatie OH- ionen welke fungeren als een krachtig antioxidant en elektronen donor om vrije radicalen te neutraliseren. Om de essentiële rol van de antioxidanten die het lichaam gezond houden te kunnen begrijpen
is het belangrijk om te weten wat vrije radicalen zijn. Vrije radicalen ontstaan door belastende en verzurende factoren als slechte drink- en eetgewoonten, ongezonde leefstijl en omgeving, maar ook als bijproduct van een normale stofwisseling. Vrije radicalen worden geproduceerd door oxidatie, de chemische reactie tussen zuurstof en een andere stof die resulteert in het verlies van een elektron. Nadat een elektron verloren is gegaan wordt het molecuul instabiel en verandert het in een elektron behoeftig, vrije radicaal.

Om zich te stabiliseren binden vrije radicalen zich aan moleculen van gezonde weefsels in het lichaam en ‘stelen’ elektronen. Daardoor ontstaat cellulaire schade. De gezonde weefsels worden daarna ook weer een onstabiel vrije radicaal en stelen weer elektronen van andere moleculen. Hierdoor ontstaat er een kettingreactie. Deze vernietiging creëert een biologische veroudering van het lichaam, oftewel oxidatie. Dit resulteert in rimpels, degeneratie van onze botten, spieren, organen en klieren, een verzwakking van cellulaire membranen, kortom een verlies van vitale energie. Vrije radicalen zijn een belangrijke factor bij alle ziektes.

pH Balanskaart - JeePee 72 DPI
Antioxidanten zijn aanwezig in groenten en fruit, evenals in dranken zoals groene thee en alkalisch geïoniseerd water.

De kracht van een antioxidant wordt uitgedrukt in de ORP-waarde: het Oxidatie Reductie Potentieel gemeten in millivolt (mV). Dit is het vermogen van een stof om oxidatie in het lichaam te verminderen.
• Een positieve (+) ORP geeft de aanwezigheid aan van vrije radicalen die elektronen ‘stelen’.

Oxidatie / versnelde veroudering van het lichaam.

• Een negatieve (-) ORP geeft de aanwezigheid aan van extra elektronen, die fungeren als antioxidanten.

Antioxidatie / vertraagde veroudering van het lichaam.

Het verschil tussen Kangen Water® en andere soorten water is meetbaar. Kraanwater heeft een ORP van +400mV, gefilterd en flessenwater hebben een positieve ORP van +250mV tot +300mV. Deze verzuren/oxideren het lichaam.

Kangen Water® heeft een zeer negatieve ORP, wat duidt op zijn groot antioxidant vermogen (-ORP).

Kangen Water® is een van de krachtigste vloeibare antioxidanten die er zijn. Groene thee heeft een antioxidant waarde van -100mV, Kangen Water® heeft een waarde van meer dan -300mV. Kangen Water® is dus twee tot drie maal sterker antioxiderend dan groene thee en vitamine C.

De biologische beschikbaarheid van antioxidanten in Kangen Water® is heel groot. De extra aanwezige elektronen in Kangen Water® zijn direct beschikbaar voor de neutralisatie van vrije radicalen waardoor het verouderingsproces sterk wordt vertraagd. Het is bijna onmogelijk om dagelijks dezelfde hoeveelheid antioxidanten binnen te krijgen door het eten van groenten en fruit als door het drinken van Kangen Water®.

2 Micro geclusterd

Micro Geclusterd 72 DPIWe weten allemaal dat water H2O is, maar water leeft in verschillende structuren en clusters of maten. Gewoon water bestaat uit 15 tot 20 moleculen per cluster. Kangen Water® heeft na het ionisatieproces meestal 6 moleculen per cluster (hexagonaal).
Door de micro geclusterde structuur en de kleinere oppervlaktespanning kan het geïoniseerde water veel beter worden opgenomen door de aquaporiën in de cel (de openingen in het celmembraan). Hierdoor ontstaat er een super hydratatie op cellulair niveau en optimaal transport van zowel aanvoer van voedingsstoffen als afvoer van afvalstoffen.

Betere cellulaire hydratatie resulteert in een vermindering van verzuring van de cellen, verbeterde immuniteit, verhoogde vetverbranding, DNA-reparatie en verhoogde resistentie tegen virussen. Gedehydrateerde cellen leiden tot spierverlies, cell hypoxia (zuurstofgebrek), DNA-schade en versnelde veroudering.

Geherstructureerd, geïoniseerd water hydrateert het lichaam waardoor het lichaam zichzelf kan herstellen en in balans brengen.

Water Glas Splash - Vrij Gezet 72 DPIKangen Water® is geherstructureerd en heeft een hexagonale structuur. Dit is de optimale structuur van water en is wenselijk voor behoud en bevordering van de gezondheid.

3 Alkalisch

De zuurgraad wordt uitgedrukt in pH. De schaal loopt van 1 tot en met 14, waarbij 7 neutraal is. Boven de pH 7 is een vloeistof alkalisch, eronder is het zuur.

De pH-waarde van het bloed bij een gezond mens varieert tussen 7,35 en 7,45, waarbij pH 7,365 ideaal is. Veranderingen in de pH van het bloed buiten dit bereik resulteren in onomkeerbare beschadiging van cellen. Chronische verzuring van het bloed en weefselvocht heet acidose, welke kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, overgewicht, cholesterolverhoging, gastritis, artritis, jicht, nierstenen, vermoeidheid en stemmingsstoornissen.

Verzuring ontstaat door wat we eten en drinken, maar ook door extreme (sport)inspanningen, stress, roken en omgevingsfactoren. Met behulp van alkalische mineralen probeert ons lichaam verzuring tegen te gaan. Deze alkalische mineralen, calcium, kalium, magnesium en natrium halen we uit gezonde voeding en uit drinkwater. Vaak is ons lichaam zo verzuurd dat het de zure afvalstoffen opslaat in de vetcellen, met een toename van het lichaamsgewicht tot gevolg. Om de pH-waarde van het bloed op peil te houden gaat het lichaam alkalische mineralen onttrekken aan je tanden, spieren en botten.
Kangen Water® heeft een pH-waarde van 8,5 tot pH 9,5 en bevat veel mineralen waardoor zure afvalstoffen in het lichaam geneutraliseerd kunnen worden. Hierdoor wordt ook de pH-waarde van het bloed in balans gebracht. Het drinken van Kangen Water® verbetert de hydratatie van onze cellen en zorgt ervoor dat de benodigde mineralen en voedingsstoffen in de cellen worden opgenomen en zure afvalstoffen worden afgevoerd. Veel kraan- en flessenwater heeft een zure pH-waarde en beschikt niet over de benodigde mineralen en heeft daardoor niet de ontzurende eigenschappen zoals Kangen Water® dat wel heeft.

Kortom: antioxidant, micro geclusterd, alkalisch; de drie unieke eigenschappen van het Kangen Water®  zorgen voor vitale, gezonde cellen!

 

Lees verder: Het Kangen Water® apparaat.

 

Deel dit met je vrienden:

Reacties zijn gesloten.