Drinkwater in gevaar door vervuiling

De kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater is in gevaar. Dat komt onder meer door chemische stoffen, medicijnresten en mest. De drinkwaterbedrijven slaan groot alarm.

 

Annemieke van Dongen 12 sep. 2019 Laatste update: 12-09-19, 10:50

Bron: https://www.ad.nl/binnenland/drinkwater-in-gevaar-door-vervuiling~ae1ba393/

 

Het grondwater in drinkwaterwingebieden raakt op steeds grotere diepten en met steeds meer stoffen verontreinigd, blijkt uit onderzoek van KWR, het kennisinstituut van de drinkwatersector. Boosdoeners zijn vooral nitraat, bestrijdingsmiddelen en oude bodemverontreinigingen. Daarnaast komen industriële stoffen en (dier)geneesmiddelen op steeds grotere schaal voor in grondwater. Uit dat water wordt meer dan de helft van ons kraanwater gewonnen.

Ook nieuwe activiteiten onder de grond, zoals geothermie (aardwarmtewinning) of de opslag van warmte en koude, vormen volgens KWR een risico voor ons drinkwater. Het kennisinstituut waarschuwt voor een ‘gestage en waarschijnlijk onomkeerbare verslechtering’ van de grondwaterkwaliteit.

 

Verzilting

Met het oppervlaktewater, waar 40 procent van het Nederlandse drinkwater uit wordt geproduceerd, is het niet veel beter gesteld. Rivieren raken steeds meer verontreinigd met chemische stoffen en medicijnresten. Het KWR ziet risico’s in nieuwe, nog onbekende stoffen, zoals GenX. Die mogelijk kankerverwekkende stof zorgde afgelopen jaren rond de Chemoursfabriek in Dordrecht voor veel onrust. Ook lopen er onderzoeken naar de gezondheidsrisico’s van microplastics, nanomaterialen en diergeneesmiddelen (zoals antibiotica) in drinkwater. Klimaatverandering veroorzaakt bovendien nieuwe bedreigingen, zoals verzilting. Het vinden van nieuwe waterwingebieden wordt ook steeds moeilijker.

De drinkwaterbedrijven zijn erg geschrokken. ,,Deze studie levert een zorgelijk beeld op. Het is twee voor twaalf voor de 221 Nederlandse drinkwaterbronnen. Maatregelen om de kwaliteit te verbeteren zijn absoluut noodzakelijk’’, zegt Peter van der Velden, voorzitter van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin), in een interview met deze site. Hij overhandigt het onderzoek vandaag aan minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen.

Over de kwaliteit van het drinkwater dat uit de kraan komt, hoeft niemand zich zorgen te maken, benadrukt Van der Velden. ,,Die is optimaal. Maar het kost steeds grotere inspanningen om het water gezuiverd te krijgen.’’

Reacties zijn gesloten.